Čipové přístupové sytémy

Elektronický přístupový systém pro bytové domy                
MUL-T-LOCK SMARTAIR

Přístupový systém Mul-T-Lock SMARTair byl vytvořen jako ideální nástroj pro zabezpečení přístupu do bytových domů spravovaných servisní nebo správcovskou firmou. Pro dosažení tohoto cíle využívá SMARTair nejmodernější technologii v oblasti elektronického zabezpečení. SMARTair je offline systém, který je zálohovaný u správce systému (například u nás), pro jeho funkci není zapotřebí zřizovat počítačovou stanici v bytovém domě ani jiný dodatečný obslužný systém. Všechny operace se systémem se provádějí pomocí aktivní komunikace.


Co to je akt​ivní komunikace?

SMARTair využívá moderní frekvenci 13,56 MHz - při přiložení čipu SMARTair  zkontroluje jeho číslo a porovná ho se svým seznamem, jestliže čip patří do seznamu, vyšle sérii náhodných otázek, na které zná odpověď pouze čip patřící do systému. Pokud čip vše zodpoví, dojde k otevření dveří (aktivní komunikace). Celý tento proces přitom trvá jen zlomek vteřiny. Díky aktivní komunikaci je systém chráněn proti pokusům o překonání hackrem. A je zabráněno klonování systémových čipů.
 

K čemu je dobrý systém SMARTair?

 • Off-line elektronický přístupový systém SMARTair je určen k zabezpečení a ovládání vstupu do společných vchodových dveří v bytových domech. V domech s více vchody umožňuje ovládat jednotlivé vchody zvlášť.

 • Max. počet uživatelů pro jeden vchod je 1500. 

 • V jednom vchodu mohou stejní uživatelé ovládat čipem i více dveří (např. přední a zadní vchod, vstup do sklepů apod.), event. ke každým dveřím mohou mít práva vstupu jen vybraní uživatelé (např. rozdělené sklepní sekce apod).

 • Barevně odlišené přívěšky s čipy pro snadnější správu – v případě ztráty čipu uživatel nahlásí číslo bytu a barvu přívěšku.

Důvody proč systém SMARTair

 • Bezpečí, klid … – dveře společných domovních prostor budou trvale uzavřené nepovolaným osobám

 • …a pohodlí –  vy si otevřete  pouhým  přiložením  čipu  ke  čtečce  umístěné vedle dveří.

 • Možnost nastavení různých přístupových práv pro různé dveře – možnost přiřadit právo vstupu jen na vybrané dveře (např. poštovní doručovatel jen pro přední vchod, vstup pouze do sklepní sekce, kde uživatel vlastní sklepní kóji apod.).

 • Snadné vydávání nových čipů – přidání čipů domácnosti nebo přidání celého nového bytu nevyžaduje zásah technika do řídící jednotky dveří. Přívěšky s čipem lze poslat např. poštou. Tím se výrazně zlevňuje poskytování servisu oproti jiným systémům, které vyžadují návštěvu servisního pracovníka pro přihlášení každého nového čipu do systému.

 • Snadná náhrada při ztrátě čipu - prvním přiložením nového čipu nakódovaného pro stejného uživatele ke čtečce dveří je ztracený čip vyřazen z provozu, takže jej nelze použít.  Rovněž výrazně snižuje náklady na servisní zásahy.

 • Čipy pro servisní pracovníky a dodavatele služeb - pro správce nebo techniky bytového družstva můžete vytvořit jediný čip pro přístup do více vchodů nebo domů. Pro pracovníky služeb (pošta, roznáška novin, údržba) vydáte čipy s časově vymezenými přístupy na určené hodiny, s vyloučením přístupu o víkendech a ve svátky. Přitom např. „pošťákovi“ lze přidělit jedinou čipovou kartu pro více vchodů.

 • Dočasné čipy pro opravárenské a stavební dělníky – budou u vás pracovat 2 týdny opraváři střechy? Vystavte jim čipovou kartu pouze na tuto dobu a jen na pracovní dobu. Poté platnost karty vyprší a nic se neděje, pokud ji firma nevrátí.

 • Možnost vyčtení historie prostupů - v případě potřeby lze zjistit až 1000 posledních prostupů nebo pokusů o prostup dveřmi.

 • Kapacita systému – k 1 ks dveří lze přiřadit až 1 500 uživatelských čipů.

 • Možnost neomezeného rozšiřování o další domy nebo vchody.

 • Možnost rozšíření o elektronické zámky  pro vnitřní dveře v objektu. Zámky jsou zcela bez kabeláže, napájené bateriemi. Vhodné např. pro dveře ke sklepům. Lze použít i pro autonomní zámky.

 • Systém spravuje externího správce čipů (dodavatele systému) – nemáte se správou žádné starosti.
   

Zaměření a odborné poradenství našeho technika nabízíme zdarma. Rádi Vám vyhotovíme cenovou nabídku, proto neváhejte a kontaktujte nás.

Fotogalerie